Nieuwsbrief 09-03-2023

Aanpassing in de stroomprijs.

Beste leden van WSV Maasvogels,

Door de prijsstijgingen voor de stroom zijn we genoodzaakt om onze stroomprijs voor komend seizoen aan te passen. Alle andere prijzen blijven voor dit jaar ongewijzigd.

Door over te stappen op een andere leverancier, kunnen we het bedrag per KWH voor € 0.40 aanbieden. Daar waar het in ons huidige contract al € 0.70 is.

Daarom gaat het vastrecht voor dit jaar naar € 160.- voor 400 KWH. Dit zult u al meteen op de eerstvolgende factuur terugzien.

Helaas hebben we dit besluit moeten nemen. 

Het bestuur

Werken aan de toekomst van WSV Maasvogels

Zoals eerder gezegd werken we aan de toekomst van onze vereniging. En momenteel is en wordt er door een aantal leden hard gewerkt rond en om de nieuwe Douche en toilet Unit en de parkeerplaats.

De containers zijn verplaats, de afwasplek en chemisch toilet beginnen vorm te krijgen. Er is een bordes gebouwd om makkelijker de unit in te kunnen en er komen lantaarnpalen op de parkeerplaats. Echter is er nog voldoende werk te verrichten in het werkweekend op 25 maart.

Hieronder wat foto’s.