Algemene Ledenvergadering

Noteer in uw agenda: vrijdag 26 mei om 18.30 uur is Algemene Ledenvergadering

Beste leden van WSV Maasvogels, 26 mei, wordt weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Met daarin, o.a. een bestuurswisseling, het financieel verslag van de club, informatie over het naderende jubileum, en een stemming over een geheel nieuw huishoudelijk reglement. Dit is hier terug te vinden

Er is een geheel nieuw reglement gemaakt, wat ter goedkeuring aan jullie wordt voorgelegd op de ALV. Het nieuwe reglement is te lezen/downloaden op onze site www.maasvogels.nl en is bijgevoegd aan deze mail. Op onze site vinden jullie ook de agenda voor de ALV. 

Mochten jullie straks vragen hebben voor de rondvraag, dan dienen jullie die vooraf schriftelijk te mailen naar bestuur@maasvogels.nl zodat we die op de ALV kunnen behandelen. Dank alvast voor jullie medewerking. 

Aanstaande zondag is de Formule 1 race pas om 21.30 uur.
Om de dag een beetje door te komen wordt er 15.00 uur een Formule 1 quiz georganiseerd in de kantine van onze vereniging.
Met deze quiz zijn leuke prijzen te winnen en natuurlijk de eer om de beste te zijn met een mooie wisselbeker.

Er best veel tijd ingestoken, dus hopen we op een grote opkomst. Ga dus goed leren in de historie van de Formule 1 want er zijn toch wel een paar pittige vragen bij.
Wees wel een beetje op tijd.

 

Hopelijk tot zondag! 🙋‍♂️🏎