Nieuwsbrief 20-11-2022

www.maasvogels.nl

Beste leden van WSV Maasvogels,

Na de hele pandemie van afgelopen jaren, is het weer tijd om naar voren te kijken en vinden wij het nodig om weer een nieuwjaarsreceptie te organiseren voor onze leden.

Deze gaan we houden op zaterdag 7 januari 2023. En zal aanvangen rond 19.30 uur. 

Helaas heeft Huub Koch besloten te stoppen met zijn functie als Camping Commissaris binnen het bestuur. Hij zal wel zijn werkzaamheden zoals hij die nu ook doet, blijven doen. En zal de nieuwe Camping Commissaris zo veel mogelijk blijven ondersteunen.

Kandidaten die graag mee willen werken aan een mooie toekomst van onze vereniging, kunnen zich aanmelden via bestuur@maasvogels.nl het liefst met een mooie motivatie erbij.

Erwin Op den Oordt is halverwege het seizoen al gestopt, wat wij als bestuur betreuren. We respecteren zijn besluit, en danken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren. Zijn functie zal niet opnieuw worden ingevuld.

Anders Nieuws

Vrijgekomen plek langs het hek!

De plek naast het kleine poortje, waar Ger en Miranda gestaan hebben, is vrij gekomen. Mochten er leden zijn die graag die plek willen hebben, dienen ze zich te melden bij Huub Koch op huub.koch@ziggo.nl

Als zich niemand meldt, dan komen daar nieuwe leden te staan.

 

Huishoudelijk reglement!

Inmiddels hebben we al heel wat werk en tijd gestoken in een nieuw huishoudelijk reglement. En we hebben de input van een aantal leden daarin opgenomen. Dank hiervoor! We hopen het reglement ter goedkeuring op de Algemene ledenvergadering in het voorjaar te kunnen presenteren.

 

Facebook-site!

De facebook-site die nu gebruikt wordt door veel van onze leden, is een persoonlijke site van Renato Vleugels. Na overleg, eerst met Renato, en later in het bestuur, hebben we besloten een officiële Facebookpagina te maken voor onze vereniging. Deze zal gebruikt worden door het bestuur om berichten te sturen die niet kunnen wachten op de nieuwsbrief. Jullie (de facebook gebruikers) zullen snel uitgenodigd worden voor deze site.