Nieuwsbrief Jubileum

Noteer: 14, 15 en 16 juni 2024 Jubileum weekend!!!!


We gaan ons jubileum vieren. En we hebben een geweldig programma voor jullie samengesteld. Voor jong en oud, aan iedereen is gedacht. Het organiserende comité is al heel erg ver met de organisatie. Spannend? Jazeker, later meer informatie. Maar noteer maar alvast in jullie agenda’s 14, 15 en 16 juni 2024.

 

Mededelingen van huishoudelijke aard!

  • Op zaterdag 19 augustus is er veel geluidsoverlast geweest vanuit ons clubgebouw. We hebben daar veel klachten over ontvangen, van zowel onze eigen leden alsook van de leden van WSV Randwijck. Hierop hebben we besloten met onmiddellijke ingang, dat de deuren van ons clubgebouw om 22.00 uur dicht moeten zijn. Het geluidsniveau moet terug worden gebracht op een niveau waarop er geen overlast wordt ervaren.
  • Overlast van leden onder elkaar: we vragen iedereen rekening met elkaar te houden en overlast zo veel mogelijk te beperken. Indien er iets is wat overlast kan veroorzaken, overleg dan altijd vooraf op een sociale nette manier met uw buren en indien nodig, met het bestuur.
  • In onze container staan spullen die niet van de vereniging zijn, maar van individuele leden. Het is niet de bedoeling dat leden hun privé-eigendommen in de container zetten. We hebben dan ook besloten dat per 1 november alle privé-eigendommen uit de containers weg moeten zijn. Leden die daar problemen mee hebben kunnen zich altijd even melden bij het bestuur.
  • Aanstaande weekend: Vrijdag is weer kienen, en zaterdag is het flower power feest in ons clubgebouw.
  • Volgende week, week 37, zal het zwembad langzaam worden opgeruimd. Het zwembad is dan gesloten en dus is het niet meer toegestaan om te zwemmen.