Nieuwsbrief juni 2023

Notulen Leden Vergadering 2023
Beste Leden van WSV Maasvogels,

Bijgevoegd vinden jullie de notulen van de Algemene Leden Vergadering van afgelopen 26e mei. Aan en/of opmerkingen mogen naar bestuur@maasvogels.nl.

Op onze website www.maasvogels.nl vindt u het nieuwe reglement. Dit reglement hangt binnenkort in onze publicatiekast in de gang van ons clubgebouw. Daarmee, en met de goedkeuring van de ALV, is het nieuwe reglement met onmiddellijke ingang rechtsgeldig.

Als bestuur hebben we het verzoek om ervoor te zorgen dat alle honden, of achter het hekje, of aan de lijn blijven. We ontvangen veel klachten van loslopende honden.

Het bestuur.